Informacja dot. objazdu do miejscowości Stary Bubel, Bubel-Łukowska, Bubel-Granna, Stare Buczyce

Na podstawie informacji otrzymanej od wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna w Białej Podlaskiej zawiadamiamy, że w związku z prowadzonymi robotami na drodze powiatowej Nr 1027L na odcinku Stary Pawłów – Bubel Granna ww. droga pozostaje zamknięta dla ruchu. W związku z powyższym został wyznaczony objazd przez Nowy Pawłów – Bubel-Granna zgodnie z zamieszczoną poniżej mapą.