Wprowadzone przez devcomm

Deklaracja dostępności – tereść

Deklaracja dostępności strony internetowej Gminy Janów Podlaski Gmina Janów Podlaski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dotyczy strony www.janowpodlaski.pl Data publikacji i aktualizacji: Data publikacji strony internetowej: 9.12.2010 r.Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.12.2010 r.Status […]

Ważne! dot. Kwalifikacji wojskowej

Szanowni Państwo,w związku z wejściem w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., informujemy, że czas trwania kwalifikacji wojskowej upłynął w dniu 13 marca 2020 r.W związku z powyższym […]

INFORMACJA dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

INFORMACJA  dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego              W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz.doc lub […]