INFORMACJA dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

INFORMACJA  dotycząca wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego       

      W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego i zawieszeniem działania kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do odwołania, zwracam się z prośbą, aby osoby, które zadeklarowały wypłatę zwrotu podatku akcyzowego w kasie urzędu, podały numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazany zwrot. Formularz.doc lub Formularz.pdf

                W przypadku nie podania numeru rachunku bankowego, wyplata zwrotu podatku akcyzowego pomniejszona o koszty wysyłki nastąpi poprzez przekaz pocztowy.                Prosimy o dostarczanie formularzy pocztą na adres Urzędy Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski lub zostawienie ich w skrzynce podawczej w  Urzędzie Gminy do 17 kwietnia 2020 r.

Wójt Gminy Janów Podlaski/-/ Leszek Chwedczuk

.