Ważne! dot. Kwalifikacji wojskowej

Szanowni Państwo,w związku z wejściem w życie w dniu 13 marca 2020 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r., informujemy, że czas trwania kwalifikacji wojskowej upłynął w dniu 13 marca 2020 r.W związku z powyższym wszystkie wysłane wezwania do osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej w dniu 25 marca 2020 roku o godz. 700 w Osiedlowym Klubie Kultury „Eureka”, ul. Orzechowa 34, 21-500 Biała Podlaska, stają się nieaktualne. W załączeniu:rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.

.