Zwrot podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że od dnia 1 do 31 sierpnia 2019r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.

Wymagane dokumenty:

•    wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (nowy wzór wniosku!).•    faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,•    w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta w  ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.•    w przypadku dzierżawy do wniosku wymagane jest dołączenie oświadczenia.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: (100,00 zł * ilość ha użytków rolnych) + (30* średnia roczna liczba DJP w 2018 r.)

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100 lStawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł

 

Wzory dokumentów:

Wzór wniosku („aktywny” pdf)Procedura zwrotu podatku akcyzowego w roku 2019 (pdf)Oświadczenie o gruntach dzierżawionych (doc)Zestawienie faktur dołączonych do wniosku (doc)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY PRAWNEJ  ROLNIKA JEGO KATEGORII ORAZ KLASY PKD (doc)

Klauzula informacyjna (pdf)

.