ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W CENIE PALIWA ROLNICZEGO – WYPŁATA GOTÓWKOWA

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, iż w dniach 28 – 30 kwietnia 2021 r. w kasie Urzędu realizowana będzie wyplata gotówkowa z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Godziny wypłat: 7.30 -15.30 z wyłączeniem przerwy kasowej 13.30.-14.30.

W związku z powyższym osoby, które składając wniosek wybrały zwrot w gotówce proszone są o odebranie przyznanej kwoty w wyznaczonym terminie.

Przypominam o zachowaniu reżimu sanitarnego i wprowadzonych ograniczeniach w bezpośredniej obsłudze interesantów.