Zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowym 2023/2024

z wyższym kryterium dochodowym

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się od 1 października 2023 r. kwota kryterium dochodowego wyniesie 1209 zł (Monitor Polski 2023 poz. 121).