Zebranie Wiejskie sołectwa Janów Podlaski – 8 września 2023 roku godz. 18:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 13 ust.1 pkt 1 Statutu Sołectwa Janów Podlaski, będącego załącznikiem Nr 7 do uchwały Nr III/26/2003 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 17 stycznia 2003 r., z późn. zm., zwołuję Zebranie Wiejskie sołectwa Janów Podlaski na dzień 8.09.2023 roku o godzinie 18:00 w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącej się przy ulicy 1 Maja 13, 21-505 Janów Podlaski.

Proponowany porządek zebrania wiejskiego

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Uchwalenie przez zebranie wiejskie wniosku o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego.
  4. Informacja Wójta o stanie gminy i zaangażowaniu inwestycyjnym.
  5. Dyskusja, wolne wnioski.
  6. Zakończenie zebrania.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców sołectwa Janów Podlaski.