Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustanowienia dnia 29 stycznia 2024 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Janów Podlaski