Zarządzenie Wójta Gminy Janów Podlaski w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Janów Podlaski