ZARZĄDZENIE Nr 6/2021 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów rekrutacji do przedszkolla oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej.