Spotkanie ARIMR

Zaproszenie na spotkanie dotyczące spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ubiegania się w ARiMR o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i ONW.

Spotkanie ARIMR