Zaproszenie na konferencję „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”

Zaproszenie na konferencję

 

ZAPROSZENIE
NA KONFERENCJĘ
Zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego na konferencję
„Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”
w ramach projektu:
„Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru nr FELU.03.02-IZ.00 002/23 Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5) programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
Konferencja odbędzie się
25 marca 2024 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Punkt konsultacyjny
21-500 Biała Podlaska ul. Brzeska 41 doradztwo.klimatyczne@powiatbialski.pl
tel: 83 34 16 670 tel: 83 35 11 336
https://www.powiatbialski.eu/