Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 28.12.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 28.12.2018 r.

– dotyczące przewozu pracowników socjalnych w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz prowadzenia pracy socjalnej na terenie gminy Janów Podlaski

.