Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 28.12.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty w postepowaniu ,,Zapytanie ofertowe” z dnia 28.12.2018 r.

– dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci autystycznych w ich miejscu zamieszkania na terenie gminy Janów Podlaski

.