Sesja Rady Gminy zaproszenie

Zaproszenie do wzięcia udziału online w obradach XVI Sesji Rady Gminy Janów Podlaski w dniu 25 września br. (piątek) o godz. 13:00.

Zapraszam do wzięcia udziału online w obradach XVI Sesji Rady Gminy Janów Podlaski, która odbędzie się w dniu
25 września br. (piątek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie Podlaskim.

Proponowany porządek dzienny
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie od ostatniej Sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janów Podlaski, na rok szkolny 2020/2021;
2) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej;
3) zmiany w budżecie Gminy na 2020 r.;
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Janów Podlaski.

Stanisław ŻMUDZIŃSKI-CARUK
Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Ze względu na zagrożenie epidemiczne obrady XVI Sesja Rady Gminy Janów Podlaski odbędą się bez udziału publiczności w związku z powyższym zapraszamy do oglądania transmisji na żywo pod adresem https://obradyonline.pl/live.