Zakup słomy miniatura

Zaproszenie do składania ofert na dostawę słomy w sezonie grzewczym 2022/2023 (minimalna ilość 20 ton)

Gmina Janów Podlaski zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023 r.” Minimalna ilość dostawy wynosi 20 ton.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=634&p1=szczegoly&p2=81592

 

Zakup słomy miniatura