Zakup pomocy dydaktycznych

Zakup pomocy dydaktycznych  dla Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy