Wyprawa – poprawa z Fundacją Nasza Ziemia

 

Wyruszcie z nami na Wyprawę – poprawa

Drodzy Przyjaciele Ziemi!

Już 27 czerwca rusza pierwszy Rajd rowerowy, którego celem jest sprawdzenie stanu czystości polskich gmin. Uczestnicy Rajdu pokonają blisko 900 km odwiedzając ponad 60 gmin. Akcja jest jednym z elementów tegorocznej 22. edycji Sprzątania Świata – Polska. Tegoroczne hasło kampanii brzmi „Wyprawa – poprawa”

Dokładnie 27 czerwca o godzinie 11:00, spod Wieży Mariackiej na Rynku Głównym w Krakowie wyruszy ogólnopolski Rajd rowerowy, który potrwa 15 dni i zakończy się 11 lipca w Giżycku.

W dniu 7 lipca w godzinach od 11:00 do 12:00 rajd dotrze do Janowa Podlaskiego.

W czasie Rajdu będziemy prowadzić monitoring stanu czystości wszystkich odwiedzanych gmin przy użyciu mobilnej aplikacji „rEKOnesans”. Sprawdzimy dostępność infrastruktury służącej utrzymaniu czystości i porządku oraz gospodarce odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, propagując właściwe postępowanie z odpadami w czasie wypoczynku oraz promując nawyki proekologiczne.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy do przyłączenia się do naszej Wyprawy – poprawy i aktywnego udziału w naszych działaniach. Wspólnie będziemy mogli zachęcać innych do proekologicznych i odpowiedzialnych zachowań.

Jak dołączyć do Wyprawy

Uczestnikiem Wyprawy może zostać każdy, kto chce aktywnie uczestniczyć w poprawie stanu czystości w naszych gminach. Dołączyć do Rajdu można na każdym jego etapie, dostosowując długość trasy do swoich możliwości. Wszystkie informacje na temat zapisów oraz Regulamin dostępne są na stronie www.80rowerow.pl. W celu dokonania zgłoszenia wystarczy wysłać maila na adres diana.80rowerow@gmail.com, w treści wpisując: imię, nazwisko, numer kontaktowy i adres e-mail.

Plebiscyt na Czystą Gminę

Przez cały czas trwa „Plebiscyt na Czystą Gminę”, który zakończy się 19 września. Głosy na wybraną gminę można oddawać za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej „rEKOnesans” oraz poprzez stronę internetową www.sprzatanieswiata-polska.pl. Gminy wybierać można biorąc pod uwagę kryteria, takie jak: ogólny ład i porządek, należyte informowanie społeczności lokalnych o zasadach działania systemu gospodarki odpadami oraz reakcja władz na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości. Zwycięzcy wybrani zostaną w trzech kategoriach: gmina miejska, gmina miejsko-wiejska oraz gmina wiejska. W ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia Plebiscytu o tytuł ubiega się już 60 gmin.

Tegoroczną kampanię wspierają:

 

Więcej informacji o tegorocznej akcji znajdziecie tu: www.sprzatanieswiata-polska.pl www.naszaziemia.pl www.facebook.com/naszaziemia

.