Festiwal Land art (sztuka ziemi) w dniach 1 – 11 lipca br.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski,

w imieniu własnym jak i Fundacji Latająca Ryba, serdecznie zapraszamy na innowacyjny, jedyny w Polsce Festiwal Land art (sztuka ziemi). Tegoroczna V edycja festiwalu pod hasłem „Sztuka jak rzeka” będzie miała miejsce w Gminie Janów Podlaski – na terenie projektowanego Rezerwatu Kalinik w Starym Bublu. Jest to starorzecze Bugu i miejsce, w którym od 1 do 11 lipca powstanie kilkanaście instalacji artystycznych z naturalnych surowców. Główną bazą organizatorów jest wieś Bubel Łukowiska. Tam tez będzie działał plenerowy klub festiwalowy.W ramach festiwalu zostanie przeprowadzona również dwudniowa edukacja ekologiczna skierowana w szczególności do młodzieży, ale także wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy:-    w dniu 9 lipca o godz. 17.00 w sali kina Wenus w Janowie Podlaskim zostanie przeprowadzony wykład dla młodzieży szkolnej na temat  Land art czyli sztuka ziemi jako  działanie artystyczne związane ze  środowiskiem naturalnym człowieka oraz zagrożeń wynikających z jego  dewastacji;-    w dniu 10 lipca 2015 r. od godz. 11.00 odbędzie się spotkanie z  artystami 5 Festiwalu  Land Art w miejscach  realizacji obiektów artystycznych . Będzie to znakomita okazja do poznania warsztatu jak i dyskusji na temat ochrony środowiska podczas organizacji festiwalu artystycznego w parku krajobrazowym.Edukacja ekologiczna zostanie sfinansowania przez Gminę Janów Podlaski.Więcej informacji na stronie fundacji www.landart.lubelskie.pl facebook.com/FundacjaLatajacaRyba oraz plakatach promujących wydarzenie.

 

.