Wyjazd związany z promocją MŚP z województwa lubelskiego podczas wydarzenia „Polska Noc w Brukseli”

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza MŚP z województwa lubelskiego do udziału w wyjeździe związanym z promocją MŚP podczas wydarzenia „Polska Noc w Brukseli”, w terminie 28.09.2023 – 1.10.2023 r.

Ogłoszenie o naborze skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 6 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) z branży rolno-spożywczej.

Maksymalna przewidywana liczba uczestników wyjazdu: 10 przedsiębiorców

Ostateczny termin wyjazdu może ulec zmianie w przypadku sytuacji niezależnych od Województwa Lubelskiego oraz wykonawcy, w tym np. braku dostępności biletów lotniczych, itp.

Szczegółowe informacje dostępna na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://gospodarka.lubelskie.pl/