Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza ponownie nabór na Kierownika/Opiekuna Gminnego Klubu Dziecięcego „Brzdąc” w Janowie Podlaskim.