Woda

Komunikat o przerwach w dostawie wody w dniach od 11.09.2023 r. do 13.09.2023 r.

Wójt Gminy Janów Podlaski, informuje odbiorców wody z ulic: Marsz. J. Piłsudskiego, T. Kościuszki, Al. A. Krzyształowicza, W. Skalskiego, Dominikańska, B. Prusa, E. Orzeszkowej oraz Wygoda, iż w dniach od 11.09.2023 r. do 13.09.2023 r. w godzinach 8:00 – 17:00, z uwagi na zaplanowane prace na sieci wodociągowej w Janowie Podlaskim (wymiana zasuw sekcyjnych) wystąpią czasowe przerwy w dostawie wody oraz okresowe spadki ciśnienia. W związku z planowanymi pracami naprawczymi oraz zgodnie z § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi informujemy, że woda dostarczana z ujęcia wody w Janowie Podlaskim od dnia 4 września 2023 r. zostanie zapobiegawczo poddana chlorowaniu.

O ewentualnej zmianie terminu planowanych prac naprawczych oraz dodatkowych ulic wyłączonych z dostaw wody, będziemy informować na bieżąco.

Chlor wprowadzany jest do wody w postaci podchlorynu sodu (posiada atest PZH)
w ilościach minimalnych (poniżej 0,3 mg/l), niezagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Proces jest w sposób ciągły monitorowany przez pracowników stacji uzdatniania wody. Efektem towarzyszącym procesowi chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej.
W celu całkowitej redukcji zawartości chloru wodę należy przegotować.

Za utrudnienia przepraszamy