Koronawirus

UWAGA! Ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz GOPS.

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na znaczny wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnim czasie oraz objęcie całego kraju tzw. strefą żółtą – z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, od piątku 16.10.2020 r. do odwołania przywraca się ograniczenie dostępu do Urzędu Gminy Janów Podlaski i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim:

1) wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów, za wyjątkiem kasy przy zachowaniu łącznie następujących środków ostrożności:
a) interesanci obsługiwani będą pojedynczo; obsługę wejść i wyjść zapewnią pracownicy urzędu sprawujący dyżur;
b) interesantów na terenie urzędu obowiązuje dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki; ewentualnie przyłbicy;
c) interesanci mogą poruszać się tylko w strefie wyznaczonej (otaśmowanej) pomiędzy drzwiami wejściowymi urzędu a kasą;
d) przed dokonaniem zapłaty:
– podatków lokalnych lub opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadzwoń pod nr wew. 42;
– opłaty skarbowej, wadium oraz kaucji za wynajem świetlic zadzwoń pod nr wew. 43;
2) wskazany jest kontakt telefoniczny (83 341 30 73), za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug@janowpodlaski.pl), za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl), bądź faksem (83 341 30 77);
3) godziny pracy Urzędu oraz pozostawanie do dyspozycji mieszkańców nie ulegają zmianie. Okoliczności wymagają jednak innej, ograniczonej formy kontaktu. W przypadkach potrzeby pilnego kontaktu z pracownikiem Urzędu uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny(do dyspozycji interesantów będzie aparat telefoniczny na korytarzu przy drzwiach wejściowych do urzędu),bądź e-mailowy. Rodzaje spraw oraz kontakty bezpośrednie do pracowników zamieszczone są
na stronie www.janowpodlaski.pl/kontakt/#ksika-telefonicznaw zakładce kontakt. Kontakt bezpośredni do Wójta Gminy Janów Podlaski – tel. 83 341 30 73 wew. 32, po godzinach pracy Urzędu tel. kom. 501 588 808;
4) prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy Janów Podlaski:
a) podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej– nr konta: 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020;
b) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej)– nr konta: 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440;
c) wadium oraz kaucji za wynajem świetlic wiejskich– nr konta: 54 8025 0007 0390 0114 2000 0390.

Wójt Gminy
/-/ Leszek Chwedczuk