Szkolenie BLGD dla beneficjentów

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w Powiecie Bialskim. Kolejny nabór wniosków dla JSFP, parafii oraz organizacji pozarządowych BLGD przeprowadzi w dniach 22.07.2019 r. – 05.08.2019 r. Aby przedstawić zainteresowanym możliwości finansowania oraz przybliżyć zakres zbliżającego się naboru Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania organizuje szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków w ramach działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury.

Szkolenie odbędzie się 18 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biała Podlaska.

.