Dostawa słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2019/2020 r.