Zakup słomy miniatura

Przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej

Gmina Janów Podlaski w Biuletynie Informacji Publicznej ogłosiła przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2022/2023.

Szczegóły pod adresem:

https://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=267&p1=szczegoly&p2=81825

 

Zakup słomy miniatura