information

Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

W związku z możliwością wystąpienia szkód w uprawach rolnych na terenie Gminy Janów Podlaski spowodowanych deszczem nawalnym i gradem. Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą składać wnioski o oszacowanie strat.

Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.

Zgodnie z wytycznymi szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych, proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych w uprawach, w których powstały straty.

Wszystkie dane we wniosku o oszacowanie strat, dotyczące upraw, powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do AR i MR, kopię którego należy dołączyć do składanego wniosku.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

Pliki do pobrania: Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy 2020

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta 2020

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich 2020

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny 2020

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA_szacowanie_strat