Przypominamy, iż 15 lutego minął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Janów Podlaski!

Przypominamy, iż 15 lutego minął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2022 roku.

Opłatę za odpady komunalne można uiścić w następujący sposób:
– w kasie Urzędu Gminy, ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski pok. nr 7 w godzinach: poniedziałki 8:30 – 13:30 oraz 14:30 – 16:20, wtorki, czwartki,  piątki 7:30 – 13:30 oraz  14:30 – 15:20, środy 7:30 – 12:00po uprzednim zgłoszeniu dyspozycji wpłaty w pokoju nr 5 – numer telefonu wewnętrznego 42.

– przelewem na rachunek bankowy nr 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440
(w tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, imię i nazwisko podatnika)

W przypadku posiadanych zaległości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym w celu ustalenia wysokości ewentualnych odsetek (nr telefonu (83) 341-30-73 w 42).