Zakup słomy miniatura

Przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej

Informujemy, że Gmina Janów Podlaski ogłosiła przetarg na dostawę słomy do kotłowni gminnej w sezonie grzewczym 2024/2025. Termin składania ofert upływa 18 lipca br. o godzinie 10:00.

Szczegółowe informację dostępne na stronie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-892b2f12-3aa8-11ef-b37c-4e696a6d8c25

Zachęcamy do skorzystania z instrukcji obsługi systemu e-Zamówienia:

1. Zakładanie konta użytkownika

2. Podstawowa nawigacja po portalu dostępowym

3. Zarządzanie kontem

4. Podpisywanie wniosków

5. Składanie ofert