Podziękowanie

Podziękowanie piknik historyczny

25 czerwca br. na terenie zielonym przy ulicy Wiejskiej odbędzie się impreza plenerowa pn. Piknik Historyczny. Wydarzenie zostanie zrealizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim.  W trakcie imprezy zaprezentujemy historię miejscowości w zawiązaniu do tematu przewodniego imprezy, czołg Leopard 2A5, stoiska: rękodzielnicze, strojów historycznych i ludowych, 23. Batalionu Piechoty Lekkiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Czas umilą: Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, strzelnica kontenerowa, zespoły – COTOTU, Boogie Night, Future Folk, Poparzeni Kawą Trzy. Imprezę zakończymy potańcówką do północy. Realizacja wydarzenia dofinansowana zostanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Impreza plenerowa „Piknik Historyczny” realizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Janowie Podlaskim, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność objętego PROW 2014-2020”