PGE ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości

PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Lublinie organizuje przetarg na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki w Janowie Podlaskim.

Treść ogłoszenia 

.