Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku oraz Zarządzenie w sprawie naboru dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w Komisji Konkursowej