Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.