Ogłoszenie V edycji konkursu „Piękne, bo bialskie”

W związku z ogłoszeniem V edycji konkursu „Piękne, bo bialskie”, Wójt Gminy Janów Podlaski zaprasza wszystkich chętnych do zgłaszania kandydatur w następujących kategoriach konkursowych: 1)    „Najpiękniejsza zagroda”,2)    „Gospodarz roku”,3)    „Najpiękniejszy ogród roku”. Zgłoszenia można dokonywać do 31 maja 2012 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a, na formularzach dostępnych wraz z regulaminem konkursu w sekretariacie urzędu oraz na stronie internetowej gminy www.janowpodlaski.pl Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się podczas XIV Dożynek Powiatowych.

POBIERZ:

1)   Karta zgłoszenia w kategorii „Najpiękniejsza zagroda”,2)   Karta zgłoszenia w kategorii „Gospodarz roku”,3)   Karta zgłoszenia w kategorii„Najpiękniejszy ogród roku”

4) Regulamin konkursu

 

.