27.04 br. odbyła się II Konferencja Naukowa

27 kwietnia br. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się II Konferencja Naukowa nt. „Marketing terytorialny jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego”, nad którą honorowy patronat objęła Gmina Janów Podlaski. Przed rozpoczęciem konferencji zgromadzeni goście obejrzeli wystawę prac lokalnych twórców ludowych. Następnie zebranych na sali kinowej uczestników powitał Wójt Gminy Pan Jacek Hura. Wójt podziękował uczestnikom za przybycie, przedstawił zaproszonych gości oraz zaprezentował walory  Gminy Janów Podlaski. W czasie spotkania poruszono praktyczne problemy związane z realizacją zadań marketingu terytorialnego. W szczególności w dyskusji poruszono kwestie związane z walorami przyrodniczymi jako elementem promocji jednostki samorządowej i związanych z tym możliwościami oraz ograniczeniami. Dyskutowano także na temat działań proekologicznych gminy w realizacji zadań z zakresu marketingu terytorialnego, oraz o skuteczności instrumentów promocji gminy. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zwiedzili zabytki Janowa Podlaskiego oraz stadninę koni.

Sprawozdanie z przebiegu konferencji PDF

Zobacz galerię zdjęć

Zobacz także pozostałe galerie