Ogłoszenie przetargu

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Janów Podlaski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia, rok produkcji: 2006, nr identyfikacyjny TMBDS41U578857222, nr rejestracyjny: LBI 20PJ, wskazanie drogomierza: nie przekroczone 135 000 km, kolor szary (srebrny metalik) silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika 1896 ccm. Data pierwszej rejestracji: 13 luty 2007 r.Cena wywoławcza 13 700,00 złPrzetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w sali konferencyjnej.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 1370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt) na rachunek do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do dnia 27 grudnia 2013 roku do godz. 1500Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Hura Jacek (tel. 83 341 30 73), Jan Kusznerczuk (tel. 83 341 30 93),Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po zakończeniu  przetargu Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.Bliższych informacji na temat przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim – Kusznerczuk Jan, pokój nr 1, tel. (83 341 30 93.Ogłoszenie zostało zamieszczone w dn. 23 grudnia 2013 roku na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronie internetowej Urzędu GminyUmowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacjiNabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, w dniu 31 grudnia 2013 r do godz. 1000  w kasie Urzędu Gminy.

 

– Zarządzenie Nr 46 /2013 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy

i powołanie komisji przetargowej

– Regulamin  przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy Janów Podlaski

O G Ł O S Z E N I EWójt Gminy Janów Podlaski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia, rok produkcji: 2006, nr identyfikacyjny TMBDS41U578857222, nr rejestracyjny: LBI 20PJ, wskazanie drogomierza: nie przekroczone 135 000 km, kolor szary (srebrny metalik) silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność silnika 1896 ccm. Data pierwszej rejestracji: 13 luty 2007 r.Cena wywoławcza 13 700,00 złPrzetarg odbędzie się w dniu 31 grudnia 2013 roku o godz. 800 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w sali konferencyjnej.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości: 1370 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt) na rachunek do kasy Urzędu Gminy Janów Podlaski do dnia 27 grudnia 2013 roku do godz. 1500Samochód można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobami odpowiedzialnymi: Hura Jacek (tel. 83 341 30 73), Jan Kusznerczuk (tel. 83 341 30 93),Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia samochodu. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po zakończeniu  przetargu Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej wpłatę wadium oraz dowód tożsamości i ewentualnie pełnomocnictwo. Zastrzega się unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.Bliższych informacji na temat przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim – Kusznerczuk Jan, pokój nr 1, tel. (83 341 30 93.Ogłoszenie zostało zamieszczone w dn. 23 grudnia 2013 roku na tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski oraz na stronie internetowej Urzędu GminyUmowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacjiNabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, w dniu 31 grudnia 2013 r do godz. 1000  w kasie Urzędu Gminy.

 

– Zarządzenie Nr 46 /2013 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 23 grudnia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy

i powołanie komisji przetargowej

– Regulamin  przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego Urzędu Gminy Janów Podlaski