III miejsce w ogólnopolskim konkursie „Przyjazna Wieś”

Gmina Janów Podlaski zajęła III miejsce w kategorii infrastruktura techniczna ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Wieś” za projekt „Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim” przy ul. Bakaliowej.

 

I miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś” – etap wojewódzki

Gmina Janów Podlaski zajęła I miejsce w kategorii infrastruktura techniczna konkursu „Przyjazna Wieś” za projekt „Rozbudowa i przebudowa gminnego targowiska w Janowie Podlaskim”