Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

.