Zaproszenie na szkolenie „Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2018 roku w tym e-wniosek”

.