Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.