Ogłoszenie dot. pomocy żywnościowej

OGŁOSZENIE

„Gmina Janów Podlaski przy zaangażowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bublu Grannie w ramach realizacji w 2012 r. Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej pozyskała I turę żywności.W związku z powyższym, rodziny które zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem w m-cu maju br. zgłosiły do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim chęć skorzystania z tej formy pomocy i zostały do niej zakwalifikowane, proszone są po odbiór żywności w dniu 31 lipca 2012 r. w godzinach 8-15 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”.

.