Informacja dot. Dożynek 2012

W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Gminno – Parafialnymi, które w tym roku odbędą się w dniu 19 sierpnia, Wójt Gminy Janów Podlaski oraz Ks. Prałat zwracają się z prośbą do sołtysów i mieszkańców sołectw o wykonanie wieńców dożynkowych, które podczas święta zostaną ocenione i nagrodzone.    W tym celu należy w najbliższym terminie zebrać najpiękniejsze i najdorodniejsze kłosy, aby wieńce, które na stałe wrosły się w tradycję dożynek jako element dziękczynienia i obfitości, były jeszcze piękniejsze, aniżeli w latach poprzednich.    Ponadto przedstawiciele sołectw proszeni są o przygotowanie stoisk promujących sołectwa, gdzie za każde stoisko zagwarantowane jest 1000 zł wynagrodzenia finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stoiska również wezmą udział w konkursie, w którym trzy najlepsze zostaną nagrodzone.

.