Obwieszczenie dot. zwalczania kornika ostrozębnego w lasach

.