Dot. działań związanych z wyjaśnieniem niskich cen skupu malin

.