Miasto Hohen Neuendorf włączyło się w pomoc humanitarną Ukrainie

W dniu 13 marca 2022 r. z inicjatywy Pana Steffena Apelta – Burmistrza partnerskiego Miasta Hohen Neuendorf z Niemiec zostały dowiezione do Janowa Podlaskiego dary z przeznaczeniem
na Ukrainę w ramach pomocy humanitarnej. Za pośrednictwem przedstawicieli straży pożarnej dostarczono niezbędne produkty i środki, a ponadto agregat prądotwórczy. Akcja ta wpisuje się
w organizację pomocy rzeczowej dla dawnej stolicy naszej diecezji – miastu ŁUCK na Ukrainie, z którego przeniesiono w XV wieku rezydencję biskupią do Janowa Podlaskiego. Jednocześnie też część artykułów przekazano dzieciom z Ukrainy, przebywającym obecnie na terenie Gminy Janów Podlaski.
Bardzo dziękujemy za troskę naszym partnerom z Niemiec a także chęć włączenia się mieszkańców Hohen Neuendorf w udzielenie wsparcia, które jest tak bardzo potrzebne. Podziękowania kierujemy także wszystkim zaangażowanym jednostkom organizacyjnym gminy, janowskiej parafii oraz instytucjom charytatywnym.