Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025

Marszałek Województwa Lubelskiego informuje, że w dniach 21 czerwca 2024 r. – 12 lipca 2024 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2024-2025” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2024-2025”

Wymienione programy stypendialne skierowane są do uczniów szkół podstawowych (klasy V-VIII), liceów ogólnokształcących (klasy I-IV) oraz uczniów szkół zawodowych, techników, szkół branżowych I i II stopnia, szkół artystycznych i szkół policealnych.  O powyższe stypendia ubiegać się mogą uczniowie uzdolnieni, uczący się w województwie lubelskim, znajdujący się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl > zakładka: Stypendia > Stypendia uczniowskie.

Zachęcamy do udziału w ww. programach.