Konsultacje w sprawie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Konsultacje w sprawie rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy Janów Podlaski.

Informujemy, że w ramach porozumienia Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej powstała koncepcja modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej TP, między innymi na terenie Gminy Janów Podlaski w miejscowości Werchliś. Zgodnie z założeniami przewiduje ona budowę nowych węzłów sieci TP i zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych dla wszystkich obecnych abonentów na terenie gminy oraz rozbudowę sieci w rejonach nowego budownictwa gdzie takowa infrastruktura TP jeszcze nie istnieje. Jeszcze w 2011 roku ruszyły planowe prace projektowe. Obecnie jednak na mocy ustaleń TP z UKE prace te zostały wstrzymane, celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Do 10.04.2012 TP i UKE zbierać będą wnioski oraz uwagi płynące od władz gmin i mieszkańców. Na podstawie zainteresowania lokalnych społeczności TP i UKE podejmą decyzję o kontynuacji lub zaniechaniu poszczególnych inwestycji. Informacje na ten temat są dostępne w Internecie na stronie: http://hurt-tp.pl/prt/pl/operatorzy/oferta_krajowa/690868/. Zgodnie z informacją tam zawartą szczegółowe pytania oraz informacje o popycie należy kierować adres: Komunikacja.Inwestycje@telekomunikacja.pl

.