Służba zdrowia

Komunikat dotyczący tzw. ,,białych plam” w zabezpieczeniu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych.

Aktualnie Lubelski OW NFZ rozpoczął prace nad zakupem świadczeń na 2023 r. Analiza zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wykazała w niektórych zakresach brak zapewnienia takiej dostępności na obszarze powiatu bialskiego. Dążąc do osiągnięcia optymalnej dostępności publikujemy jako załącznik nr 1 –Wykaz obszarów, w których aktualnie brak jest zabezpieczenia dostępności do świadczeń we wskazanych obszarach oraz zakresach świadczeń na terenie powiatu bialskiego.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się w ślad za prośbą Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności leczniczej, zainteresowanych udzielaniem świadczeń w obszarach wskazanych w ww. wykazie, o wypełnienie udostępnionego w załączniku nr 2 do komunikatu Zgłoszenia i przesłanie go drogą e – mailową na adres: planzakupu@nfz-lublin.pl do 30 sierpnia br.

Przekazanie przez podmiot leczniczy zgłoszenia nie stanowi zobowiązania do zawarcia z podmiotem umowy.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1. Wykaz obszarów bez zabezpieczenia Powiat Bialski.xlsx

Załącznik nr 2. Zgłoszenie.xlsx

Zachęcamy lekarzy do zgłaszania się celem zapewnienia adekwatnego do potrzeb mieszkańców dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: https://www.powiatbialski.eu/komunikat-dotyczacy-tzw-bialych-plam-w-zabezpieczeniu-dostepu-do-swiadczen-opieki-zdrowotnej-finansowych-ze-srodkow-publicznych/