Informuje o wolnym lokalu socjalnym  wchodzącym w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Janów Podlaski.

Janów Podlaski, 1 września 2023 r.

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Janów Podlaski, informuje o wolnym lokalu socjalnym  wchodzącym w skład  mieszkaniowego zasobu gminy Janów Podlaski znajdującym się w bloku socjalnym przy
ul. Pilarki 3A w Janowie Podlaskim. Lokal przeznaczony dla maksymalnie 5 osób,
o powierzchni użytkowej 47,83 m2, w tym powierzchni mieszkalnej 27,59 m2, składający się
z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju, garderoby, łazienki i korytarza. Wyposażony
w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania z pieca CO znajdującego się w lokalu mieszkalnym), ciepłej i zimnej wody i kanalizacji.

Warunkiem ubiegania się o lokal socjalny jest:

  • zamieszkiwanie na terenie Gminy Janów Podlaski co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o przydział lokalu;
  • brak tytułu prawnego do lokalu lub budynku mieszkalnego;
  • dochód brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego nie przekraczający progów dochodowych określonych w załączniku do uchwały Nr XI/70/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Lubel. 2019, poz. 6651, z późn. zm.)

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Janów Podlaski, ul. Bialska 6A, 21-505 Janów Podlaski

  1. Wymagane dokumenty:
  • wypełniony druk wniosku o przydział lokalu,
  • do wglądu dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów, orzeczenia potwierdzające niepełnosprawność oraz inne dokumenty potwierdzające aktualną sytuację mieszkaniową, rodzinną i materialną. 

Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Gminy Janów Podlaski www.janowpodlaski.pl oraz w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

 

Osoby ubiegające się o przydział lokalu socjalnego proszone są  o złożenie wniosku do dnia 15 września 2023 roku w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.